9.24 лева
Цена

1.                     Преди първоначална употреба проверете внимателно калъфа и аксесоарите към него за наранявания и повреди, особено ципа за отваряне и затваряне на калъфа. Не излагайте на слънце за дълго време.

2.                     Преди всяко ползване на калъфа проверявайте ципа и отвора на калъфа, за да се уверите че не са наранени от някакъв твърд предмет.

3.                     Рязка промяна на температурата може да доведе до конденз - поява на влага в калъфа. Моля, отворете калъфа и го оставете да изсъхне напълно.

4.                     Ако установите наличие на замърсявания или пясък в калъфа след употреба, измийте го с чиста вода и го оставете да изсъхне добре, преди да го приберете за съхранение.

5.                     Не използвайте калъфа в топла вода / топли извори/ с температури над 30оС.

 6.                      Не потапяйте калъфа  във вода на дълбочина под 8 метра!

7.                     Не поставяйте остри предмети в калъфа и не поставяйте калъфа върху остри предмети!                    

SKU: 6944599400411 Група: Цена: 9.24 лева

1.                     Преди първоначална употреба проверете внимателно калъфа и аксесоарите към него за наранявания и повреди, особено ципа за отваряне и затваряне на калъфа. Не излагайте на слънце за дълго време.

2.                     Преди всяко ползване на калъфа проверявайте ципа и отвора на калъфа, за да се уверите че не са наранени от някакъв твърд предмет.

3.                     Рязка промяна на температурата може да доведе до конденз - поява на влага в калъфа. Моля, отворете калъфа и го оставете да изсъхне напълно.

4.                     Ако установите наличие на замърсявания или пясък в калъфа след употреба, измийте го с чиста вода и го оставете да изсъхне добре, преди да го приберете за съхранение.

5.                     Не използвайте калъфа в топла вода / топли извори/ с температури над 30оС.

 6.                      Не потапяйте калъфа  във вода на дълбочина под 8 метра!

7.                     Не поставяйте остри предмети в калъфа и не поставяйте калъфа върху остри предмети!