Условия за ползване

Настоящите общи условия Ви дават информация за правата при използване на услугите в сайтa. Всеки един потребител е обвързан с правилата и условиятa на нашия сайт от момента на влизане до напускането му. Aronbg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително предупреждение.

ГАРАНЦИИ

Клиента има право да върне или замени закупена стока в рамките на 14 дни, само ако са спазени следните условия:
Да не е нарушена цялостта на оригиналната опаковка и нейното съдържание.
При връщане или замяна на продуктa транспортните разходи са за сметка на клиента.
При установена повреда на продуктa по време на доставка, той се възстановява от Aronbg във възможно най-кратък срок.
Разходите при връщането на стока с констатиран дефект са за сметка на Aronbg.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКАЗАНА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
- видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
- стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането от куриерската фирма;
- цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
- не е спазен договорения със Aronbg срок на доставка.

Рекламациите важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за доставка.

2. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Всеки настоящ или бъдещ клиент, който възнамерява да извърши покупка чрез нашия елекронен магазин Aronbg, трябва да попълни регистрационна форма, където да даде вярна информация за себе си, като по този начин създава свой клиентски профил. Информацията с личните Ви данни се използва само и единствено в рамките на онлайн магазина, без разпространение извън него. Чрез създаването на клиентски профил Вие получавате:
- потребителско име и парола, с които се идентифициратe в нашият онлайн магазин.
- потвърждавате съгласието си с настоящите условия за ползване и пазаруване в Aronbg
- получавате правото да извършвате валидни поръчки за закупуване на продукти, предлагани от Aronbg, както и да отказвате изпълнението им по указания в сайта ред.

2. Aronbg си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да отказва достъп или изпълнение на поръчки, при установена неточност или некоректност от страна на потребителя.
3. Aronbg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на поръчката.
4. Указаната в сайта цена е за 1 бр. в лева и с ДДС.
5. При поръчка потребителят e задължен да посочи: брой, начин на доставка, адрес или офис на куриерска фирма, телефон и e-mail за потвърждение на направената от него заявка. Ако попълването на полетата за обратна връзка e неточно или невярно не обвързва фирмата със задължението за 7 изпълнение на поръчка и доставка.
6. Потребителят трябва да потвърди направената поръчка и всички детайли по нея, след като служител на Aronbg се свърже с него по телефон или e-mail.
7. След дадената по горе информация, Вие ще се уверите, че комуникацията по електронен път удовлетворява Вашите изисквания, спрямо закона и тя e равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
8. Чрез натискане на бутона "Купи", потребителят извършва действие, което представлява искане, обвързващо го със силата на договор и съответно на описаните в настоящия документ условия и правила на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
9. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия за ползване.
10. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Aronbg.Копирането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Aronbg.
11. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават правилата на общуване и комуникация, да извършват действия, нарушаващи права или интереси на трети лица, разпространение на вируси или извършване на поръчки от името на друго лице без негово съгласие.
12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право или на чужда интелектуална собственост, неправомерно придобита информация, такава, която накърнява лични интереси на трети лица.
13. Aronbg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта, не носи отговорност за последиците и евентуалните вреди, свързани по какъвто и да е начин с използването на този сайт. Изложената информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е изцяло доброволно и по тяхна инициатива.
14. Aronbg не носи отговорност за валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има външни линкове.
15. Aronbg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта и не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна.
16. Aronbg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности и неточности в информацията за стоката, продадена от производителя.
17. Aronbg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини, независещи от нас.
18. Aronbg се задължава да спазва договореностите с потребителя, с дължимата грижа и нужното внимание.

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg (3) Комисия за защита на конкуренцията България София 1000, бул. „Витоша“ №18 Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg